m%c3%b8terom cegal

Møterom med 2-skjermsløsning.

Emil utfører siste finpuss før møterommet med videokonferanse er 100%.