Cegal%20justering
M%C3%B8terom%20cegal

Møterom med 2-skjermsløsning.

Emil utfører siste finpuss før møterommet med videokonferanse er 100%.